Elo Charts - frenchplay0726

Langsame Partien: Elo 1844

legecko 1621 1 b
jpmarino 1703 1 b
lucian2020202020 1846 1 w
lucian2020202020 1813 0 b
cdheidtke 1536 1 w