Elo Charts - harsha_nukaraju

Blitz: Elo 1682

samanyut 1234 1 b
samanyut 1236 1 b
samanyut 1239 1 b
mitansh26 1710 1 w
karthik12345 1435 1 b
karthik12345 1444 1 b
samanyut 1247 1 w
laxman_sca 2033 0 w
rujul21 1621 1 b
samanyut 1257 r w
medhachess 1777 1 b
anvesh17 1331 1 w
dakshjaiswal 1314 1 w
dakshjaiswal 1302 1 w
mitansh26 1705 0 b
mitansh26 1691 0 b
medhachess 1791 0 b
medhachess 1781 0 b
laxman_sca 1931 0 b
anvesh17 1368 1 w
karthik12345 1524 1 w
dakshjaiswal 1335 1 w
akshaj123 1433 r b
ks_akshaya 1366 0 w
suhaas1234 1352 1 w
dakshjaiswal 1387 1 b
samanyut 1158 1 w
anvesh17 1426 1 b
medhachess 1942 1 w
raju1234 1403 1 b
samanyut 1135 1 b
medhachess 1908 0 w
samanyut 1102 1 b
anvesh17 1445 0 b
anvesh17 1450 0 b
anvesh17 1422 0 b
mitansh26 1520 1 b
anvesh17 1435 1 w
mitansh26 1373 0 w
medhachess 1798 0 w
raju1234 1320 r w
tiera 1613 1 b
medhachess 1621 0 w
tiera 1673 1 b
karthik12345 1569 1 b
laxman_sca 1910 0 w
laxman_sca 1942 1 w
laxman_sca 1935 0 w
hariharan1234 1704 0 w
avishi_jain 1576 1 w
avishi_jain 1588 1 w
hariharan1234 1720 0 w
rishik24 1697 0 w
rishab04 1603 1 w
hariharan1234 1679 0 b
avishi_jain 1553 0 b
karthik12345 1520 1 w
karthik12345 1491 0 w
avishi_jain 1597 1 w
karthik12345 1468 1 w
rishab04 1620 1 b
rishab04 1595 0 b
tiera 1635 1 b
tiera 1610 r b
karthik12345 1461 1 w
karthik12345 1466 1 w
karthik12345 1472 1 w
karthik12345 1488 1 b
karthik12345 1494 1 b
avishi_jain 1625 1 b
avishi_jain 1638 1 b
avishi_jain 1653 1 b
rishab04 1691 1 b
karthik12345 1494 1 w
rishab04 1644 0 w
karthik12345 1487 1 b
karthik12345 1496 1 b
rishab04 1604 1 b
hariharan1234 1712 0 w
sareddy2 1393 1 b
sareddy2 1401 1 b
karthik12345 1488 1 w
hariharan1234 1674 0 w
greeshma1234 1476 1 b
rishik24 1751 0 w
karthik12345 1500 1 b
hariharan1234 1650 0 b
karthik12345 1536 1 b
rishik24 1669 0 w
hariharan1234 1555 0 w
rohitkakarala 1621 1 b

Langsame Partien: Elo 1805

mitansh26 1514 0 w
mitansh26 1388 1 b
mitansh26 1393 1 b
tiera 1504 1 w
mitansh26 1621 1 b
mitansh26 1621 1 b
avishi_jain 1510 1 b
karthik12345 1667 1 b
sareddy1 1555 1 b
navneetkakarala 1472 1 b