Elo Charts - he zheng yin

Langsame Partien: Elo 1352

williamding 1391 0 b
mightywang 1621 0 w
lilyma 1860 0 b
vincent kou 1526 0 b
vincent kou 1514 0 w
early abort 1992 0 b
vincent kou 1541 0 w
lilyma 1621 0 w
early abort 2011 0 b
early abort 2012 0 b
early abort 2014 0 b
early abort 2015 0 b
early abort 2016 0 b
early abort 2017 0 b
early abort 2018 0 b
early abort 2019 0 b
early abort 2020 0 b
sean tang 1574 0 w
early abort 2031 0 w
williamding 1457 1 w
sean tang 1580 0 b
sean tang 1558 0 w
mazhicheng 1749 r b
mazhicheng 1726 0 w
mazhicheng 1621 0 b
early abort 2035 0 w
early abort 2036 0 w
sun he chen 1494 0 b
louis liu 1508 0 b
early abort 2067 0 w
early abort 2068 0 w
zibozhao 1604 1 b
xiaoxiaozhang1 1745 1 b
vincent kou 1535 0 b
vincent kou 1522 0 w
vincent kou 1526 r b
vincent kou 1511 0 w
vincent kou 1493 0 b
early abort 2104 0 w
louis liu 1509 r w
sean tang 1633 0 b
zibozhao 1572 r w
vincent kou 1287 0 w
vincent kou 1303 1 b
early abort 2206 0 b
louis liu 1621 0 b
baoxuanyue 1744 r w
baoxuanyue 1677 0 b
baoxuanyue 1725 1 w
baoxuanyue 1671 0 b
louis liu 1621 1 w
zotake347 1621 r w
siyuan huang 1621 1 b

Bullet: Elo 1413

haokang 1650 0 w
haokang 1640 0 b
haokang 1629 0 w
haokang 1613 0 b
haokang 1637 1 w
haokang 1620 0 b
haokang 1602 0 w
early abort 2220 0 b

Blitz: Elo 1458

early abort 2056 0 b
haokang 1273 0 w
sean tang 1726 0 b
zibozhao 1621 1 b
sean tang 1659 0 w