Account chessmaster71

Slow: Elo 1770

Blitz: Elo 1565