Account chessmaster71

Slow: Elo 1784

Blitz: Elo 1565