Account giangiacomo

Blitz: Elo 1599

Slow: Elo 1758