Account john kalisto

Slow: Elo 1619

Blitz: Elo 1457