Account Krzysztof stosik

Blitz: Elo 1668

Poland
Profile Picture

Bullet: Elo 1465