Account telo

Blitz: Elo 1479

Malaysia
Profile Picture

Slow: Elo 1856