Elo Charts - leo xiong

Slow Games: Elo 1632

early abort 2234 0 b
early abort 2236 0 b
early abort 2238 0 b
early abort 2241 0 b
early abort 2243 0 w
early abort 2246 0 b
early abort 2249 0 b
early abort 2252 0 b
early abort 2255 0 b
early abort 2259 0 w
graciousyu 1381 1 b
early abort 2240 0 b
early abort 2244 0 w
early abort 2248 0 b
joedeng 1740 1 b
joedeng 1521 0 w
xushining 1621 1 b
samuelchess2020 1621 0 b

Bullet: Elo 1610

early abort 2220 0 w
early abort 2220 0 w

Blitz: Elo 1485

lu zhong zheng 1352 0 w