Elo Charts - purvishree

Slow Games: Elo 1229

ks_akshaya 1627 0 w
ks_akshaya 1623 0 w
ks_akshaya 1620 0 b
ks_akshaya 1616 0 w
early abort 1859 0 w
ks_akshaya 1611 0 b
dineshsai 1622 0 b
hariharan1234 1616 0 w
mrunankausekar 1622 0 b
arshith 1653 0 b
jatin amogh 1622 0 b
charan3 1509 0 w
sultan praneeth 1574 0 w
sultan praneeth 1521 0 b

Blitz: Elo 1254

sunanda1234 1570 0 b
kushmitha sai ch 1611 0 w
moksha3 1139 0 b
vishu3105 1746 0 w
manikanta1234 1853 0 w
nikhil3 1418 0 w
kritisain 1295 1 b
sultan praneeth 1261 0 b