Elo Charts - rloh

Blitz: Elo 1535

oioioi 1606 0 w