Elo Charts - sahaana1234

Blitz: Elo 1369

mohana1234 1067 0 b
mohana1234 1071 1 b
sunanda1234 1586 0 w
vedasree 1696 0 b
sai ritvik 1684 0 w
mahidharsai1234 1602 0 w
ashmitasaparapu 1420 1 b
sree1234 1747 0 w
lalitht 1402 1 b
sai ritvik 1674 0 b
mohana1234 1111 1 w
lalitht 1458 1 w
lalitht 1444 0 w
lalitht 1428 0 w
cheesywastaken 1625 0 w
gaurav1234 1242 1 b
sai ritvik 1688 0 b
dineshram1234 1683 0 w
sree1234 1719 0 w
vedasree5209 1719 0 b
vedasree 1694 0 b
sai ritvik 1705 0 w
mohana1234 1120 1 b
srinithya 1516 1 w
gaurav1234 1196 1 b
vedasree5209 1702 0 b
damodar1234 1592 1 b
vedasree5209 1687 0 w
lateracingfalcon 1600 1 b
neelvalluru 1554 1 w
krishita1234 1577 0 b
damodar1234 1599 0 b
aarut3 1438 0 w
lateracingfalcon 1626 0 b
srija12345 1294 0 w
cheesywastaken 1622 0 b
cheesywastaken 1613 0 b
suvan12345 1564 1 w
kushmitha sai ch 1492 1 w
advikr 1556 0 b
alakananda 1537 1 w
nagachaitanya 1563 0 b
karthik12345 1579 1 w
omkara 1621 0 b
rohan sai 1597 0 b
rohan sai 1591 0 b
nayana1234 1479 0 w
dineshram1234 1589 0 b
nihal12345 1462 1 w
sahasra1 1520 0 w
nihal12345 1453 0 w
lalitht 1473 r b
medhas1234 1546 0 w
medhas1234 1538 0 b
medhas1234 1529 0 w
srinithya 1444 0 b
srinithya 1429 0 w
srinithya 1413 0 b
shreyas1234 1544 0 w
vedasree5209 1573 0 b
hansika1234 1599 1 w
dineshram1234 1593 0 b
dineshram1234 1620 1 b
early abort 1971 0 b
suvan12345 1500 0 w
krishita1234 1583 0 b
akshit1234 1530 0 w
akshit1234 1518 0 w
akshit1234 1542 1 w
josh1234 1519 0 b
josh1234 1544 1 b
lalitht 1481 0 w
lalitht 1505 1 w
sahasra1 1499 0 b
medhas1234 1428 1 w
krishita1234 1535 0 b
ashmitasaparapu 1528 0 b
sanjay1234 1509 0 b
vyshnavi2 1103 1 w
sree1234 1654 0 w
aarush1234 1608 0 b
mahidharsai1234 1431 0 w
vedasree5209 1597 1 w
deeksha1234 1131 1 b
sareddychess 1836 0 b
vlr_flash 1621 0 w
sree1234 1787 0 w
mahidharsai1234 1360 0 b
mahidharsai1234 1376 1 w
sareddychess 1828 0 w
sareddychess 1825 0 b
atulanjaneya 1671 0 w
nihal12345 1372 0 b
nihal12345 1388 1 w
aarush1234 1621 1 w
vyshnavi2 1091 1 b
vyshnavi2 1097 1 b
prathap prasanna 1606 0 w
deva12345 1408 0 w
deva12345 1428 1 b
tharak2 1659 0 w
nihal12345 1393 1 b
nihal12345 1413 1 w
nihal12345 1398 0 b
akshaya1234 1092 0 w
saiaadithya1234 1380 0 b
prathap prasanna 1628 0 b
sareddychess 1852 0 w
mahidharsai1234 1292 1 b
akulanjaneya 1740 0 b
akulanjaneya 1736 0 b
anuj12345 1233 1 w
akshaya1234 1092 1 b
nayana1234 1228 0 w
nayana1234 1201 0 w
deva12345 1460 0 b
mohana1234 1226 1 b
manaswi12345 1402 1 b
srujana1234 1287 0 b
mohana1234 1219 0 w
mohana1234 1226 1 w
mohana1234 1232 1 b
mahidharsai1234 1084 1 w
mahidharsai1234 1095 1 w
mahidharsai1234 1109 1 w
mahidharsai1234 1130 1 w
mahidharsai1234 1151 1 w
atulanjaneya 1688 1 b
srija12345 1355 0 w
nayana1234 1150 1 b
saiaadithya1234 1621 1 b
saiaadithya1234 1621 1 w
nayana1234 1145 1 b
sunanda1234 1315 1 b
srinithya 1383 0 w
srija12345 1253 0 b
srija12345 1263 1 w
srija12345 1275 1 b
atulanjaneya 1599 0 w
nayana1234 1140 1 b
krishita1234 1662 0 b
early abort 2004 0 b
nihal12345 1375 0 w
nihal12345 1354 0 b
sree1234 1699 1 b
sree1234 1729 1 b
sree1234 1725 0 b
nayana1234 1127 0 w
nayana1234 1097 0 b
nayana1234 1101 1 w
tharak2 1605 0 w
tharak2 1631 1 w
krishita1234 1579 0 w
srija12345 1206 1 b
srija12345 1214 1 b
dineshram1234 1638 0 b
srujana1234 1241 0 w
srujana1234 1212 0 w
srujana1234 1218 1 w
sareddychess 1983 0 w
dineshram1234 1673 0 w
nayana1234 1033 1 b
akulanjaneya 1563 0 w
akulanjaneya 1585 1 w
akulanjaneya 1571 0 b
akulanjaneya 1594 1 w
rithvik170914 1916 0 b
sareddychess 1921 0 w
akulanjaneya 1642 1 b
sareddychess 1924 1 w
dhanush3 2119 0 b
rakshithsnigdh 1736 0 b
anishthedude 1596 1 b
nayana1234 1621 1 w
nayana1234 1621 1 w
shreyas2 1462 0 b
anishthedude 1579 0 w
suvan12345 1470 0 w
suvan12345 1493 1 w
early abort 1952 0 b
vyshnavi2 1099 1 w
atulanjaneya 1489 0 w
sareddy1 1456 r w
raju1234 1519 1 w
anishthedude 1577 0 b
anishthedude 1570 0 w
ananya3 1408 1 b
tdheerajsai1 1554 0 b
tdheerajsai1 1546 0 w
tdheerajsai1 1582 0 w
shreyas2 1529 0 w
early abort 1949 0 w
suvan12345 1437 0 b
suvan12345 1459 1 w
suvan12345 1484 1 b
suvan12345 1473 0 w
medhas1234 1430 0 w
medhas1234 1454 1 b
dineshram1234 1590 0 w
tdheerajsai1 1526 1 b
tdheerajsai1 1519 0 b
early abort 1902 0 b
tdheerajsai1 1547 1 b
vyshnavi2 1126 0 w
dineshram1234 1594 0 b
ashmitasaparapu 1554 0 w
shreyas2 1456 0 w
aarush1234 1615 r b
veda tallapalli 1543 1 w
damodar1234 1561 0 w
shreyas2 1460 0 w
suvan12345 1531 0 b
tdheerajsai1 1321 0 w
shreyas2 1452 0 b
shreyas2 1440 0 b
srinithya 1582 0 b
atulanjaneya 1538 1 w
srinithya 1565 0 b
srinithya 1557 0 b
atulanjaneya 1487 0 w
atulanjaneya 1475 0 b
anishthedude 1586 0 b
srinithya 1521 0 w
riya1234 1485 1 b
lateracingfalcon 1674 0 b
shreyas2 1558 0 w
shreyas2 1548 0 w
shreyas2 1521 0 w
early abort 1993 0 b
sareddy1 1325 0 w
sareddy1 1339 1 w
sareddy1 1355 1 b
tanavs 1649 0 b
tanavs 1643 0 b
tanavs 1636 0 b
early abort 2006 0 b
tanavs 1628 0 b
ananya3 1495 0 w
lateracingfalcon 1665 0 b
lateracingfalcon 1658 0 b
akshit1234 1640 1 w
ananya3 1494 0 b
sree1234 1623 0 w
sree1234 1614 0 w
sree1234 1640 1 w
harinisri 1251 0 b
harinisri 1224 0 b
rakshithsnigdh 1975 1 b
sree1234 1636 0 w
sree1234 1626 0 w
vyshnavi2 1130 1 b
riya1234 1427 1 w
krishita1234 1633 0 b
krishita1234 1624 0 b
abhinandana1234 1232 1 w
abhinandana1234 1240 1 w
rakshithsnigdh 1998 0 w
sahasra botu 1185 0 w
sahasra botu 1191 1 w
sahasra botu 1197 1 w
medhas1234 1429 0 w
medhas1234 1445 1 w
medhas1234 1463 1 w
medhas1234 1483 1 b
nihal12345 1284 0 b
early abort 2050 0 w
rahasyan1234 1251 1 w
swara1234 1325 0 b
tanmays 1719 0 b
vyshnavi2 1174 1 w
vyshnavi2 1145 0 w
vyshnavi2 1149 1 w
raju1234 1568 0 w
raju1234 1553 0 b
raju1234 1573 1 b
srinithya 1553 1 b
sareddychess 2091 0 b
vyshnavi2 1126 0 b
mohana1234 1383 1 w
early abort 2102 0 w
ashritht4 1829 1 w
ashmitasaparapu 1739 1 b
vyshnavi2 1143 1 w
aarush1234 1663 0 w
atulanjaneya 1395 1 b
atulanjaneya 1374 0 b
medhas1234 1309 0 b
medhas1234 1319 1 b
bhavna_alluri 1793 0 b
mohana1234 1443 0 b
sahasra botu 1215 1 w
anishthedude 1628 0 b
early abort 2094 0 w
vyshnavi2 1141 1 b
lalitht 1598 1 b
early abort 2068 0 b
medhas1234 1298 r w
anishthedude 1624 0 w
lalitht 1578 0 w
medhas1234 1307 1 b
sparsh12345 1433 1 w
abhinandana1234 1288 0 w
early abort 2103 0 w
lateracingfalcon 1658 r w
lateracingfalcon 1684 1 w
lateracingfalcon 1675 0 w
medhas1234 1239 0 b
vyshnavi2 1621 1 w
dheeraj2 1583 1 w
mohana1234 1355 1 b
namish1234 1573 1 w
raju1234 1657 0 b
swara1234 1437 1 w
raju1234 1635 0 w
raju1234 1627 0 w
anishthedude 1577 0 b
early abort 2039 0 w
early abort 2040 0 w
early abort 2041 0 w
early abort 2042 0 w
akulanjaneya 1227 1 b
akulanjaneya 1249 1 b
akulanjaneya 1276 1 w
akulanjaneya 1311 1 b
medhas1234 1280 1 w
medhas1234 1313 1 w
medhas1234 1251 0 w
dheeraj2 1694 0 w
mohana1234 1374 0 b
mohana1234 1390 1 b
nishanthk 1451 0 b
early abort 2025 0 b
nihal12345 1438 r b
mohana1234 1375 0 w
srija12345 1499 1 b
akshit1234 1479 1 w
akshit1234 1464 0 w
akshit1234 1448 0 w
akshit1234 1467 1 w
lalitht 1668 0 b
sricharanreddy 1594 0 b
early abort 2032 0 b
namish1234 1617 0 w
sareddychess 1802 0 b
sareddychess 1798 0 w
nishanthk 1556 0 w
molika1234 1438 r b
srija12345 1549 r w
yathika1234 1376 0 w
dheeraj2 1635 0 w
dheeraj2 1624 0 w

Slow Games: Elo 1395

mohana1234 1501 0 b
thelastmclaren2 1446 0 w
shreyas4 1479 0 w
vedasree 1576 1 w
nayana1234 1760 0 w
nayana1234 1755 0 b
nayana1234 1786 1 w
mahidharsai1234 1517 0 b
early abort 2000 0 b
hansini2 1441 0 w
hansini2 1503 1 b
shreyas4 1423 0 b
shreyas4 1520 1 w
shreyas4 1456 0 b
krishita1234 1609 0 b
nihal12345 1482 0 w
nihal12345 1466 0 b
nihal12345 1486 1 w
atulanjaneya 1563 0 w
vedasree5209 1751 0 w
vyshnavi2 1133 1 b
vyshnavi2 1148 1 w
early abort 2024 0 w
vyshnavi2 1166 1 b
vyshnavi2 1188 1 b
srija12345 1528 0 b
krishita1234 1623 0 w
krishita1234 1614 0 w
krishita1234 1604 0 b
sudhi123 1621 0 b
deva12345 1443 0 w
deva12345 1335 0 b
deva12345 1621 1 b
deva12345 1621 1 w
deva12345 1621 1 b
medhas1234 1520 0 b
medhas1234 1464 0 w
medhas1234 1551 1 b
atulanjaneya 1509 1 w
atulanjaneya 1498 0 w
atulanjaneya 1485 0 b
atulanjaneya 1510 1 w
atulanjaneya 1499 0 b
mohana1234 1638 0 b
mohana1234 1602 0 w
mohana1234 1545 0 b
swechchha 1451 0 w
mohana1234 1621 1 w
mohana1234 1621 0 b