Elo Charts - trexlord101

Slow Games: Elo 1519

sfloria 1538 0 w