Elo Charts - yuzhehappy_chess

Bullet: Elo 1395

blue9 1515 0 b
blue9 1502 0 w
blue9 1526 1 b
blue9 1514 0 w
blue9 1501 0 b
blue9 1487 0 w
gegner 1327 0 b
jingbo g 1047 0 w
auggiesky 1508 0 b
zhoutianrui 1621 1 w
nicolas pan 1621 1 b
yifeima and xiaoqian ma 1621 1 w
aintithenniel 1621 1 b
rapso 1065 0 b
jingbo g 1034 0 b
qian zicheng 1628 1 w
aili xiao 1434 0 w
aili xiao 1621 1 b
jingbo g 1049 1 w
jingbo g 1061 1 b
lin an an 1433 1 w
lin an an 1443 r b
lin an an 1621 1 w
jingbo g 1170 1 w
jingbo g 1209 1 b
damiano xxi 1566 0 w
lin an an 1621 1 b
jingbo g 1337 1 w
haiyi h 1069 1 b
schtöffi 1349 0 b
chess_titan 1370 0 w
blueboy 1227 1 b
el torre 1350 0 w
el torre 1329 0 b
haiyi h 1049 0 w
goldenei 1433 0 b
wangruicheng 1038 1 w
c11 1479 0 b
haus 1621 0 w
fitymatyi 1630 0 w
anyuzhang 1621 0 b
michael kuppe 1642 0 b
justin g 1621 1 b
alice chen 1621 1 w
jingqi 1546 1 w
jingqi 1621 1 b
jingqi 1621 1 w
jingqi 1621 0 b
sibo jiang 1621 1 w

Blitz: Elo 1329

haiyi h 1151 0 w
lin an an 1224 1 b
aintithenniel 1317 1 b
alexzhu 1525 0 b
alexzhu 1514 0 w
lin an an 1196 0 w
alfili21 1404 0 b
celine cao 1269 1 b
gong ruixiang 1615 0 w
jingqi 1567 0 b
jingqi 1647 1 w
jingqi 1621 1 b
jingqi 1621 0 w

Slow Games: Elo 1479

jingqi 1722 0 b
jingqi 1662 0 w
jingqi 1672 r b
xiongdingding 1621 0 w