Account algorytm

Blitz: Elo 1576

Slow Games: Elo 1452

Poland
Profile Picture
W szachach jestem pionkiem, w ³ó¿ku jestem cz³onkiem. W pracy by³em prokurentem, w domu jestem pod pantoflem. Od niedawna jestem rencist¹ , byæ mo¿e stanê siê szachist¹.
No Ratings on tactics.chessbase.com
Fritz.chessbase.com:
Elo against Fritz1573
Wins against Fritz:0
Beauty Score26
Achievements against Fritz...
No Opening Drills on Mymoves.chessbase.com

Your Latest App Activity

Today
App Icon You are ranked #14121 in Fritz by Elo Fritz
App Icon You are ranked #6646 in Fritz Beauty
Friday, August 26, 2022
App Icon You achieved a BeautyScore of 26 Fritz
App Icon You achieved a new Elo of 1573
Friday, July 8, 2022
App Icon You created your Fritz account Fritz