Account anonymous 1623

Slow: Elo 1689

Blitz: Elo 1248