Account chessgraf83

Blitz: Elo 1630

Poland
Profile Picture
 

Slow: Elo 1863