Account chessmaster71

Slow: Elo 1749

Blitz: Elo 1565