Account chessmaster71

Slow: Elo 1723

Blitz: Elo 1565