Account enthusiast

Blitz: Elo 1534

Slow: Elo 1916