Account Jerome127 Kwasniowski

Slow Games: Elo 1349

Blitz: Elo 1170

Bullet: Elo 1297