Account jiajiawen

Slow: Elo 1762

China
Profile Picture
Jiajiawen is also Gavin Du.But in a different nickname.