Account karthikeyan9363

Slow: Elo 1332

India
Profile Picture
I am railway employee

Blitz: Elo 1230