Account kingofallchess

Blitz: Elo 1436

None
Profile Picture
 

Slow: Elo 1782