Account kingofallchess

Blitz: Elo 1511

None
Profile Picture
 

Slow: Elo 1708