Account kiwi2306

Blitz: Elo 1594

None
Profile Picture
 

Slow: Elo 1727