Account Oki13

Blitz: Elo 1282

None
Profile Picture
 

Slow: Elo 1711

Bullet: Elo 1465