Account pitou13

Slow: Elo 1478

Blitz: Elo 1154

Bullet: Elo 1448