Account rezkogading

Blitz: Elo 1571

Slow: Elo 1644