Account thomas ridder

Slow: Elo 1698

Blitz: Elo 1267