Elo Charts - pablodpizarro

Blitz: Elo 1527

knightkicks 1500 0 w
veselchak u 1503 0 b
veselchak u 1512 1 w
mffm 1763 0 b
hmtt 1675 1 b
bridgeboy 1614 1 w