Account mepe_nika

Bullet: Elo 2261

Georgia
Profile Picture

Blitz: Elo 2340

Slow: Elo 1618