play.chessbase.com

Ranking List

Legen Sie ein kostenloses Konto an, um zusätzliche Funktionen auf allen ChessBase Webseiten zu bekommen. Für professionelle Anwendung empfehlen wir den Premium Account.

Eloliste Blitz - Seite 8

# Name Elo Land
701. diabolik lover 2070
702. millipede 1561
703. alexmil2020 1375
704. anthony karelia 2093
705. sirotkin_sergey 1786
706. chessqmaster 1524
707. andrej s 1619
708. freddo 1409
709. nordpride 1835
710. ifelsefor 1633
711. volkov198213 1580
712. viktoriya 1524
713. gabitov1995 2029
714. pavelsp2 1807
715. evgeny_kuznetsov 1797
716. mozzard 1898
717. alex h 2246
718. poalexs 1654
719. dima_e 1395
720. johni 1845
721. kanda72 1881
722. trotsky 1634
723. mescheriakov33 1569
724. sergey gorokhov 1316
725. lirushenko 1610
726. seresevski567 2737
727. i have win 2118
728. a_40 1268
729. kokagor2001 1306
730. shurik66 1265
731. mishin1 1822
732. immortal566 1775
733. torbozavr2000 1285
734. kokarev 2524
735. mrpl aleksan9r 1394
736. avarec05 1510
737. baron mesmer u 1984
738. bossyara1973 1603
739. mokshan 1773
740. kakwas 1908
741. alena_str 1296
742. masiania 1344
743. uninstaller 1610
744. zhukei 1552
745. yatsya 1638
746. alt8 2202
747. kos93 1901
748. hja46 1901
749. alexis_11 1685
750. anatolnika 1971
# Name Elo Land
751. dsadsa435 1270
752. pashachampion 1512
753. vovkoz07 1726
754. ildarik_17 1397
755. sober_knight 1432
756. ponomareff 2429
757. ovi123 2187
758. wladimer 1398
759. zloykotbusinka 2067
760. mihailmishkin 1398
761. amita 1905
762. parel77 1562
763. grimpatron 1529
764. tiranozavr71 1472
765. serp77 1348
766. ivan torokhov 1630
767. augustin-5 1812
768. sasha7 1761
769. vladimir0766 1557
770. evgeniry 1685
771. predator372 1790
772. i-fuji-2040 1856
773. svr113 1704
774. antonk 1599
775. anchess78 1726
776. ainar a 1852
777. masterchess49 1809
778. dmitri zakharov 1446
779. andrey125rus 1697
780. dumpen 1496
781. miki60 1532
782. box_of_nails 1499
783. denis ryss 1714
784. krofte 1728
785. aleksei_zh 1288
786. Ãðîññìåðòåð 1867
787. polinezz19 1533
788. serikov1963 1614
789. mohith0811 1288
790. amadeus76 1411
791. dozzor 1696
792. nik-mcs1 1666
793. vladimir maltsev 1827
794. mynya 2332
795. mozgegorov 1601
796. roma_lobanov 1535
797. denis73 1607
798. tula71 1487
799. pirog71 1795
800. roman akimushkin 1545